Kosten

Kinderen 0 tot 18 Jaar

Voor kinderen van 0 tot 18 jaar wordt logopedie volledig vergoed vanuit de basisverzekering.

Verzekering bij volwassenen

Bij volwassenen wordt logopedie ook vergoed vanuit de basisverzekering maar gaat dit ten koste van uw eigen risico. De behandelingen vinden plaats volgens afspraak en dienen bij verhindering tenminste 24 uur van te voren worden afgezegd. Te laat afgezegde of niet nagekomen afspraken (ongeacht de reden) worden bij u persoonlijk in rekening gebracht en worden niet door de zorgverzekeraar vergoed. Het tarief voor niet nagekomen afspraken bedraagt maximaal het tarief dat uw zorgverzekeraar vergoed.

De declaraties van de behandelingen worden direct bij de zorgverzekeraar in rekening gebracht. Maakt u gebruik van een restitutiepolis of mocht blijken dat u onvoldoende of niet verzekerd bent, dan bent u zelf verantwoordelijk voor het voldoen van de declaraties. Voor aan huis behandeling geldt een toeslag.